BIOGRAFIE

 

a s sieger, de weg naar weten
“De weg naar weten” naar een gedicht van Gerard Beense


Anne Suzanne Sieger, geboren in Amsterdam op 30 april 1946.

In 1947 met ouders naar Zuid-Frankrijk vertrokken.

In 1961 met ouders terug naar Amsterdam.

In 1970 gehuwd met Herman Kotte.

In 1971 eerste  kind, dochter Roos geboren. In 1972 zoon Camille geboren.

In 1974 verhuist van Amsterdam naar Enschede waar in 1977 tweede zoon Michel werd geboren.

Tussen 1979 en 1985  AKI  academie voor kunst en industrie

Afgestudeerd Monumentaal, schilderkunst en grafiek.

Na scheiding in 1988 terug naar Amsterdam verhuisd.

1988 Diploma tolk Frans

Tussen 1989 en 1993 Hoogeschool Amsterdam: Sociale Pedagogiek Kunstzinnige Vorming

In 1993 gehuwd met Curtis Knight.

Tussen 1994 en 1998 werkzaam in de IT voor Microsoft en HP

In 1997 naar Lelystad verhuisd. Tot het overlijden van Curtis Knight in november 1999, ik was echtgenote, kostwinner, manager, impresario en mantelzorger.

In 2001 contact met Calliope. Sinds 2002 atelier in Calliope en docente aldaar. Diverse exposities o.a. in Rotterdam, St. Omer in Frankrijk, Amsterdam (diverse locaties), Deventer, Zwolle, en Lelystad.

In 2008 gehuwd met Gerard Beense. (Gerard is op 9 november 2020 overleden)

Ik schilder meestal acrylverf. Verder grafiek, etsen, lino’s, mono’s enz. met als kenmerk vrije expressie of illustratie. De aanvang van een doek is meestal vrij. Gewoon beginnen. Inspiratie en wat je op dat moment bezig houdt, melden zich vanzelf wel. Uilenballen. Een aanvankelijk ogenschijnlijke chaos aan zwarte strepen spatten en vegen laten, na het doek regelmatig te keren en draaien, duidelijk aanwijzingen achter. Met fascinatie voor zwart/wit met alle bijna grijs, bijna wit, uitlopend, waaierend, opdrogend wel niet herkenbare vormen.Er wordt weg geschilderd, geselecteerd. Bewonderd, gekoesterd en afgewezen.. . Na soms dagen van duwen, kneden, schrappen, denken en doen, krijgt het doek de gewenste schildering, dat wat het dient te worden en als zodanig herkend. Een heerlijk moment.

Andere werken zijn de illustraties voor de Mythen en Sagen van Flevoland, het Almaarse Godenrijk, geschreven door mijn echtgenoot. Een omvangrijk project waarin een groot aantal illustraties worden verwerkt en dit jaar zijn afronding in boekvorm moet krijgen.
In dit project komen alle disciplines aan bod: tekenen,schilderen, etsen, al dan niet digitaal bewerkt.

Reizen gemaakt naar Duitsland (o.a. Berlijn), Portugal, Spanje, Griekenland (Samos, Rhodos, Santorini, Athene), Oostenrijk, Denemarken, Polen (Katowice), voormalig Joegoslavië (Sarajevo, Mostar, Ohrid), Gambia (Banjul, George Town), Egypte (Taba), Jordanië (Petra) en uiteraard veelvuldig Frankrijk.